نویسنده = زالی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
2. در جست‌وجوی فنون تعیین روایی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385

محمد رضا مهرگان؛ محمدرضا زالی