نویسنده = حقیقی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف‌کنندگان

دوره 9، شماره 24، زمستان 1390، صفحه 83-102

محمد حقیقی؛ مریم خلیل


2. بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

دوره 7، شماره 20، زمستان 1388، صفحه 79-101

محمد حقیقی؛ ایمان احمدی؛ حمید رامین مهر