نویسنده = شریعتی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و معرفی دوره‌های آموزش استاندارد تجارت الکترونیکی در ایران

دوره 5، شماره 16، زمستان 1386

محمد رحیم اسفیدانی؛ روح الله نوری؛ هادی دارمی؛ مسعود شریعتی