نویسنده = آقاجانی، حسنعلی
تعداد مقالات: 2
1. فراترکیب(مرور سیستماتیک) متغیرهای مدل پیشران های هوش فرهنگی مدیران در راستای ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22059/jomc.2020.297019.1007985

ابراهیم علیخان گرگانی؛ حسنعلی آقاجانی؛ قربانعلی آقااحمدی؛ مرضیه گرجی پشتی


2. تبیین نقش سبک رهبری تحول آفرین در فرهنگ سازمانی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 499-519

10.22059/jomc.2016.57626

حسین صمدی میارکلایی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی