نویسنده = سپه وند، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثر فرهنگ بوروکراتیک بر نامرئی شدن کارکنان با نقش میانجی رهبری منفعلانه (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jomc.2019.278243.1007755

سید نجم الدین موسوی؛ محسن عارف نژاد؛ فریبرز فتحی چگنی؛ مسعود سپه وند