نویسنده = اسداله کردنائیج
تعداد مقالات: 2
1. طراحی چارچوب استقرار پرداخت همراه در ایران: رویکردی رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

10.22059/jomc.2021.318199.1008223

سید محمدباقر جعفری؛ اسداله کردنائیج؛ مرتضی سلطانی؛ مریم صفایی


2. فرهنگ سازمانی حلقة مفقودة شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1173-189

10.22059/jomc.2014.51179

اسداله کردنائیج؛ علی اصغر فانی؛ زهرا مسعودی