نویسنده = فاطمه طاهری
تعداد مقالات: 2
1. پیشایندها و پسایندهای رهبری تسهیم‌گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.22059/jomc.2020.301502.1008029

فاطمه طاهری؛ سیده سمانه حسینی نیا هتکه پشتی


2. ماهیت هولوگرافیکی تحول در سازمان‌های عصر اطلاعات

دوره 8، شماره 21، تابستان 1389، صفحه 63-85

اسدا... کردناییج؛ فاطمه طاهری؛ نازیلا نیاکان لاهیجی