کلیدواژه‌ها = مشارکت
اثر تعدیل‌کنندة بدبینی بر تعهد راهبردی مدیران میانی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-23

10.22059/jomc.2015.52932

ناصر صنوبر؛ اژدر کرمی؛ مهدی فرقانی بجستانی


ای.اف.کیو.ام مبنایی برای ارزیابی نظام پیشنهادات

دوره 10، شماره 26، اسفند 1391، صفحه 59-84

10.22059/jomc.2013.29921

سید محمد کمانی؛ سمیه سادات مرشدی


مبانی استقرار و توسعه دولت هوشمند

دوره 4، شماره 3، مرداد 1385

علی اصغر پورعزت؛ غزاله طاهری عطار