کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های شخصیتی
رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی با شادکامی و رضایت شغلی بین کارکنان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 1161-1180

10.22059/jomc.2016.60495

حمیده خطیب؛ محمد ناظر؛ کاظم نعمت الله زاده ماهانی؛ رضوان صدر محمدی


بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی در تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشجویان شاغل دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران)

دوره 13، شماره 3، آبان 1394، صفحه 647-665

10.22059/jomc.2015.54733

مظاهر یوسفی امیری؛ آرین قلی پور؛ داوود عباسی؛ محسن قربانلو