کلیدواژه‌ها = بدبینی سازمانی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل اثر فرهنگ بوروکراتیک بر تنبلی سازمانی با نقش میانجی بدبینی سازمانی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 549-567

10.22059/jomc.2019.253338.1007480

رضا سپهوند؛ عبدالله ساعدی؛ علی شریعت‌نژاد


4. شناسایی عوامل مؤثر بر بدبینی سازمانی و سنجش آن در دانشگاه‌های دولتی استان قم**

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 159-180

10.22059/jomc.2014.36644

حمید زارع؛ زلفا حق¬گویان؛ زهرا کریمی اصل


5. بدبینی سازمانی: علل و پیامدهای آن

دوره 7، شماره 19، تابستان 1388، صفحه 141-119

اکبر حسن پور؛ روح الله نوری؛ مجتبی کیایی