موضوعات = مدیریت فرهنگ سازمانی و عملکرد مدیران
تعداد مقالات: 3
2. بررسی رابطة سبک رهبری تحول گرا با تعالی سازمان در جهاد دانشگاهی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 589-610

10.22059/jomc.2016.57639

فاطمه اسلامی الوارسی؛ کاوه تیمورنژاد؛ امیررضا نعیمی ثابت مقدم