موضوعات = مدیریت فرهنگ سازمانی و اخلاق کار و منشورهای اخلاقی
تعداد مقالات: 3
1. اثر فاصله از قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی شجاعت اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jomc.2019.285967.1007847

رضا سپهوند؛ امیر هوشنگ نظرپوری؛ راضیه فعلی