تعداد مقالات: 529
2. رتبه بندی وانتخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

دکتر صدیقه خورشید؛ دکتر محمدسعید تسلیمى؛ دکتر کامبیز بدیع؛ دکتر کارو لوکس؛ دکتر احمد جعفرنژاد


4. مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

دوره 1، شماره 1، بهار 1382

نورمحمدیعقوبى؛ سید مهدی الوانی


5. انصاف جایگزین اعتماد

دوره 1، شماره 2، زمستان 1382

دکتر علی رضائیان


6. برنامه ریزی استراتژیک برای مؤسسات کوچک و متوسط

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

دکتر طهمورث حسنقلی پور؛ هاشم آقازاده


7. روایی در تحقیق کیفی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384

دکتر ابوالحسن فقیهی؛ محسن علیزاده


8. طراحی و تبیین مدلی برای توسعه دانشگاه مجازی در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384

دکتر امیر مانیان؛ دکتر غلامعلی منتظر؛ دکتر حمید پزشک؛ محمد موسی خانی


9. بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی اعضاء هیات علمی

دوره 4، شماره 1، بهار 1385

منوچهر شجاعی؛ فرزاد زیور‌یار؛ رضا غلامعلی‌زاده؛ حسن اسماعیلی‌بیدهندی


10. دولت الکترونیک،پویای نهادی و بحران اعتمادسازی

دوره 4، شماره 2، بهار 1385

علی پیران‌نژاد؛ آرین قلی‌پور


11. معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی

دوره 4، شماره 3، تابستان 1385

علی‌اکبر فرهنگی؛ مهدی فتاحی؛ بهاره واثق


12. در جست‌وجوی فنون تعیین روایی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385

محمد رضا مهرگان؛ محمدرضا زالی


13. مسؤولیت اجتماعی و اخلاق کار در مدیریت کیفیت نوین

دوره 5، شماره 1، تابستان 1386

مهدی ابزری؛ مهدی یزدان‌شناس


14. نقش عوامل مدیریتی و سازمانی در کنترل رفتارهای کاری انحرافی

دوره 6، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 5-25

داود سلمانی؛ محبوبه رادمند


16. ممیزی مدیریت منابع انسانی در صنعت سیمان ایران و نقش آن در بهبود بهره‌وری سازمانی

دوره 7، شماره 19، تابستان 1388، صفحه 5-36

احمد خائف‌الهی؛ مهدی معمارپور؛ پیمان متقی


17. سنجش و مقایسه کیفیت خدمات در شعب بانک ملی شهر اصفهان با استفاده از مقیاس سیستمی- مبادله‌ای کیفیت خدمات بانکی (SYSTRA-SQ)

دوره 7، شماره 20، زمستان 1388، صفحه 5-27

سید مهدی الوانی؛ سید محمد مقیمی؛ روح الله حفیظی؛ علی حمیدی‌زاده


18. ارزش‌های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی

دوره 8، شماره 21، تابستان 1389، صفحه 5-32

ناصر صنوبر؛ محمد متفکرآزاد؛ نسرین راضی


20. به کارگیری فرایند تحلیل شبکه‌ای برای شناسایی ریسک رفتارهای خطا در سیستم‌های کاری

دوره 8، شماره 22، زمستان 1389، صفحه 5-20

علی محقر؛ محمد ملکی؛ محمد افشاری؛ جواد سیاهکالی مرادی


21. معرفی روش‌شناسی نظریه‌ داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی (ارائه یک نمونه)

دوره 9، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 5-30

امیر مهرابی؛ حسین خنیفر؛ علی امیری؛ حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی


24. فهم انتقال خط مشی اصلاحات اداری در ایران پژوهشی بر مبنای راهبرد داده بنیاد

دوره 10، شماره 26، زمستان 1391، صفحه 5-28

10.22059/jomc.2013.29919

حسن دانایی فرد؛ منصور خیرگو؛ عادل آذر؛ علی فانی