تعداد مقالات: 587

1. بررسی رابطة الگوی تبادل رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-19

10.22059/jomc.2014.50180

مصطفی بهارلو؛ کیومرث بشلیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ عبدالزهرا نعامی


2. اثر تعدیل‌کنندة بدبینی بر تعهد راهبردی مدیران میانی

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-23

10.22059/jomc.2015.52932

ناصر صنوبر؛ اژدر کرمی؛ مهدی فرقانی بجستانی


3. صفحات آغازین

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-2


4. صفحات آغازین

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-3


19. الگوی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پالایش نفت، به روش پژوهش آمیختة اکتشافی

دوره 18، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-26

10.22059/jomc.2019.273275.1007696

محمد جواد قربانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ شهریار عزیزی


20. نقش عوامل مدیریتی و سازمانی در کنترل رفتارهای کاری انحرافی

دوره 6، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 5-25

داود سلمانی؛ محبوبه رادمند


22. ممیزی مدیریت منابع انسانی در صنعت سیمان ایران و نقش آن در بهبود بهره‌وری سازمانی

دوره 7، شماره 19، تابستان 1388، صفحه 5-36

احمد خائف‌الهی؛ مهدی معمارپور؛ پیمان متقی


23. سنجش و مقایسه کیفیت خدمات در شعب بانک ملی شهر اصفهان با استفاده از مقیاس سیستمی- مبادله‌ای کیفیت خدمات بانکی (SYSTRA-SQ)

دوره 7، شماره 20، زمستان 1388، صفحه 5-27

سید مهدی الوانی؛ سید محمد مقیمی؛ روح الله حفیظی؛ علی حمیدی‌زاده


24. ارزش‌های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی

دوره 8، شماره 21، تابستان 1389، صفحه 5-32

ناصر صنوبر؛ محمد متفکرآزاد؛ نسرین راضی


25. به کارگیری فرایند تحلیل شبکه‌ای برای شناسایی ریسک رفتارهای خطا در سیستم‌های کاری

دوره 8، شماره 22، زمستان 1389، صفحه 5-20

علی محقر؛ محمد ملکی؛ محمد افشاری؛ جواد سیاهکالی مرادی