نویسنده = رحمانی، جعفر
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل پژوهش های تاثیر تعلق خاطرکاری کارکنان بر تعهد سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

10.22059/jomc.2020.302171.1008041

انسیه ترابیان؛ جعفر رحمانی؛ سیف الله فضل اللهی قمشی


2. ارائۀ مدل مفهومی روش‌شناسی آینده‌پژوهی اسلامی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 951-972

10.22059/jomc.2019.237600.1007290

محسن منطقی؛ محسن الویری؛ جعفر رحمانی؛ رضا ابروش