موضوعات = آسیب شناسی فرهنگ سازمانی و دستابی به مولفه های اسناد بالادستی و اسناد چشم انداز
تعداد مقالات: 3
3. تبیین راهکارهای ارتقای صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 925-944

10.22059/jomc.2015.54745

مسلم باقری؛ حسن زارعی متین