موضوعات = مدیریت فرهنگ سازمانی و ارزش های شغلی کارکنان
تعداد مقالات: 2
2. رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی با شادکامی و رضایت شغلی بین کارکنان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1161-1180

10.22059/jomc.2016.60495

حمیده خطیب؛ محمد ناظر؛ کاظم نعمت الله زاده ماهانی؛ رضوان صدر محمدی