کلیدواژه‌ها = ساختار سازمانی
تعداد مقالات: 6
1. واکاوی موانع پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه‌ها

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 445-464

10.22059/jomc.2017.62527

سیدمحمد رکنی جو؛ سید محمدباقر جعفری؛ حمیدرضا یزدانی؛ سید مهدی الوانی


6. بررسی ساختار سازمانی و شیوه مدیریت روزنامه های ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1382

دکتر صدیقه ببرن؛ دکتر علی اکبر فرهنگی