کلیدواژه‌ها = رفتار سازمانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی مؤلفه‏های گرایشی در الگوی رفتار سازمانی مبتنی بر اخوت اسلامی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 507-527

10.22059/jomc.2021.304248.1008066

مجتبی درودی؛ غلامعلی عزیزی کیا؛ محسن منطقی؛ مجید زارع شحنه


2. فهم رفتار سازمانی مبتنی بر فقه

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 299-316

10.22059/jomc.2019.238637.1007303

محسن منطقی؛ علی آقا پیروز؛ صمصام الدین قوامی؛ محمد علی زاده


3. بررسی تأثیر سازمانی رهبری خدمتگزار بر رفتار شغلی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 165-186

10.22059/jomc.2017.60529

رضا طهماسبی؛ داوود عباسی؛ مهدی فتاحی؛ مظاهر یوسفی امیری


5. بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی‌گری کیفیت زندگی کاری

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 655-679

10.22059/jomc.2014.53088

حسین دامغانیان؛ سکینه جعفری؛ حسین ضابط پور