کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر چابکی در سازمان صدا و سیما

دوره 11، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 115-132

10.22059/jomc.2013.35489

مائده سلیمی؛ حسن زارعی متین؛ محمد وزین؛ غلامرضا جندقی


بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و بازآفرینی دولت

دوره 3، شماره 2، تیر 1384

دکتر سید محمد مقیمی؛ نورالله نامداری


دولت الکترونیک: انتخاب یا اجبار

دوره 2، شماره 1، فروردین 1383

دکتر ابوالحسن فقیهى نور؛ محمد یعقوبى