موضوعات = مدیریت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بازاریابی خیرخواهانه بر قصد خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مصرف کنندگان تک ماکارون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jomc.2019.200799.1006752

حسین خنیفر؛ نیما سلطانی نژاد؛ علی اصغر رشید