موضوعات = مدیریت فرهنگ سازمانی و تئوری های نوین مدیریت
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی فرهنگ مربی گری در پارک های علم و فناوری کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jomc.2019.275206.1007720

معصومه داستانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ داریوش غلامزاده؛ آذر قلی زاده


2. تبیین نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی دوسوتوان در ارتباط بین ظرفیت جذب دانش و دوسوتوانی سازمانی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 871-898

10.22059/jomc.2019.239239.1007309

محمدتقی صادقی؛ فرزاد موحدی سبحانی؛ علی رجب‌زاده قطری