کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع انسانی
تعداد مقالات: 5
2. شناخت نقش محافل کاری در توسعۀ دانش مدیریت منابع انسانی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 639-660

10.22059/jomc.2019.259920.1007547

عارفه بهرامی فولاد؛ رضا طهماسبی


4. روند تکاملی الگوی راهبردهای منابع انسانی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 697-718

10.22059/jomc.2014.53095

مرتضی غضنفری؛ میرعلی سیدنقوی