کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع انسانی
فهم کنش نهادی مدیریت منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

10.22059/jomc.2023.351431.1008505

علیرضا هاشمی؛ رضا طهماسبی؛ علی نقی امیری؛ سید مجتبی امامی


تاثیر عوامل علّی، زمینه‌ای و مداخله‌گر موثر بر مدیریت منابع انسانی رفاه‌محور در بانک سپه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22059/jomc.2023.357750.1008533

بیژن نصیری؛ حمید زارع؛ محمد رضا جابر انصاری


روند تکاملی الگوی راهبردهای منابع انسانی

دوره 12، شماره 4، دی 1393، صفحه 697-718

10.22059/jomc.2014.53095

مرتضی غضنفری؛ میرعلی سیدنقوی