کلیدواژه‌ها = عدالت رویه‌ای
رابطۀ عدالت آموزشی ادراک‌شده با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 125-143

10.22059/jomc.2019.224016.1007101

محسن دیبایی صابر؛ رضا میرعرب رضی


بررسی نقش احساس عدالت سازمانی در گرایش افراد به فساد در سازمان

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 529-550

10.22059/jomc.2017.125015.1006415

هوشنگ تقی زاده؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس


رابطة رهبری اخلاقی با توانمندسازی روان‌شناختی با میانجی‌گری عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 267-287

10.22059/jomc.2015.53303

مریم محمودی کیا؛ نسرین ارشدی؛ سحر احمدی چگنی؛ مصطفی بهارلو


بررسی رابطه‌ی عدالت سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی

دوره 10، شماره 25، تیر 1391، صفحه 175-201

10.22059/jomc.2012.29918

رضوان شاه‌حیدری‌پور؛ امین‌رضا کمالیان


بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

دوره 7، شماره 20، بهمن 1388، صفحه 79-101

محمد حقیقی؛ ایمان احمدی؛ حمید رامین مهر