موضوعات = مدیریت فرهنگ سازمانی اسلامی
الزامات نهادینه‌سازی فرهنگ از منظر قرآن

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 143-164

10.22059/jomc.2021.321479.1008256

وحید وثوقی راد؛ علی رضائیان؛ ولی الله نقی پورفر


شناسایی عوامل پیشران توسعة فرهنگ سازمانی اسلامی

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 479-506

10.22059/jomc.2020.303017.1008054

علی صادقی؛ سعید مرادی؛ بتول فقیه آرام؛ علی‌رضا عراقیه؛ لیلا شریفیان


بررسی مؤلفه‏های گرایشی در الگوی رفتار سازمانی مبتنی بر اخوت اسلامی

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 507-527

10.22059/jomc.2021.304248.1008066

مجتبی درودی؛ غلامعلی عزیزی کیا؛ محسن منطقی؛ مجید زارع شحنه


تحلیل عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی بر مبنای سیرة عاشورایی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 175-200

10.22059/jomc.2020.293960.1007959

محمد ایدی؛ زینب طولابی؛ سمانه صیادی


طراحی الگوی رهبری سازمانی با استفاده از آموزه های نهج‌البلاغه

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 235-254

10.22059/jomc.2019.237968.1007294

جواد تاجمیر ریاحی؛ علی صفری؛ نصرالله شاملی