نویسنده = ساعدی، عبدالله
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و بررسی اثر رهبری زهرآگین بر خروج از خدمت منابع انسانی با میانجیگری انسداد سازمانی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

10.22059/jomc.2020.288528.1007880

حجت وحدتی؛ عبداله ساعدی؛ مریم مؤمنی


2. تحلیل اثر فرهنگ بوروکراتیک بر تنبلی سازمانی با نقش میانجی بدبینی سازمانی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 549-567

10.22059/jomc.2019.253338.1007480

رضا سپهوند؛ عبدالله ساعدی؛ علی شریعت‌نژاد