نویسنده = حسین خنیفر
ارایه مدل مفهومی ارزش‌های کاری در چارچوب نظام ارزشی اسلام

دوره 10، شماره 25، تیر 1391، صفحه 61-96

10.22059/jomc.2012.29914

حسین خنیفر؛ حسن زراعی متین؛ محمد حسن‌زاده


معرفی روش‌شناسی نظریه‌ داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی (ارائه یک نمونه)

دوره 9، شماره 23، مرداد 1390، صفحه 5-30

امیر مهرابی؛ حسین خنیفر؛ علی امیری؛ حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی


درگیر شدن در کار و رابطه آن با عدالت سازمانی در چهارچوب نظریه مبادله اجتماعی و فرهنگی

دوره 8، شماره 21، مرداد 1389، صفحه 177-200

حسین خنیفر؛ علی امیری؛ غلامرضا جندقی؛ هادی احمدی آزرم؛ سید مجتبی حسینی فرد


اثرات خودشیفتگی مدیران بر آشفتگی سازمانها

دوره 6، شماره 18، بهمن 1387، صفحه 79-93

آرین قلی پور؛ حسین خنیفر؛ سمیرا فاخری کوزه کنان


رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان

دوره 4، شماره 4، بهمن 1385

حسین خنیفر؛ زهرا حیدرنیا