کلیدواژه‌ها = سازمان‌های دولتی
تعداد مقالات: 5
1. طراحی الگوی مدیریت حسادت کارکنان در سازمان های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

10.22059/jomc.2021.319351.1008232

اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی؛ مهدی مهذبی


2. طراحی مدل سیستماتیک طفره روی سازمانی: پیشایندها و پیامدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.22059/jomc.2021.327517.1008325

علیرضا فتحی زاده؛ رضا زارع؛ معین ضابطی