دوره و شماره: دوره 9، شماره 23 - شماره پیاپی 1158607، مرداد 1390، صفحه 1-180 (مدیریت فرهنگ سازمانی) 
معرفی روش‌شناسی نظریه‌ داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی (ارائه یک نمونه)

صفحه 5-30

امیر مهرابی؛ حسین خنیفر؛ علی امیری؛ حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی