دوره و شماره: دوره 9، شماره 24، دی 1390، صفحه 1-179 (مدیریت فرهنگ سازمانی) 
ارایه مدلی ‌برای «اجرای خط‌مشی‌های صنعتی» مطالعه موردی در استان قم

صفحه 103-130

رحمت‌الله‌ قلی‌پور؛ حسن‌ دانایی‌فرد؛ حسن ‌زارعی‌متین؛ غلامرضا جندقی؛ محمدرضا فلاح


بررسی اعتبار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان گمرک ایران

صفحه 155-169

محمد سبحانی؛ ابراهیم باقری؛ مجتبی بهرامی؛ حبیب اله طاهرپور کلانتری