کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار رقابتی شرکت ها

دوره 10، شماره 26، زمستان 1391، صفحه 85-108

10.22059/jomc.2013.29922

عباس صمدی؛ مهرناز عباسی


3. ارزیابی و اولویت‌بندی شاخصه‌های سرمایه اجتماعی وتأثیر آن برعملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی

دوره 9، شماره 24، زمستان 1390، صفحه 29-60

سیدمحمد مقیمی؛ فرزانه امامی؛ معصومه کاظمی


4. تحلیل رابطه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی در گروه صنعتی سدید)

دوره 6، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 111-129

رحمت الله قلی‌پور؛ مهرداد مدهوشی؛ وحید جعفریان


5. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385

محمد سعید تسلیمی؛ عباس منوریان؛ مصطفی آشنا