کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
واکاوی مدل تفویض اختیار مدیران در فرهنگ اسلامی

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 221-235

10.22059/jomc.2023.358003.1008537

اردشیر شیری؛ فاطمه فاضل پور؛ زهرا حیدرنژاد


شناسایی عوامل پیشران توسعة فرهنگ سازمانی اسلامی

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 479-506

10.22059/jomc.2020.303017.1008054

علی صادقی؛ سعید مرادی؛ بتول فقیه آرام؛ علی‌رضا عراقیه؛ لیلا شریفیان


الگوی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پالایش نفت، به روش پژوهش آمیختة اکتشافی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-26

10.22059/jomc.2019.273275.1007696

محمد جواد قربانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ شهریار عزیزی


الگوی فرآیندی تجاری سازی خدمات در شرکت‏های دانش‏ بنیان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-20

10.22059/jomc.2019.251873.1007457

زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمود محمدیان محمودی‌تبار؛ محمدرضا تقوا؛ حمیدرضا فرج شوشتری‌پور


تبیین مفهوم تفکر راهبردی از منظر اسلام

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 751-777

10.22059/jomc.2018.230443.1007187

مهدی کبیری پور؛ مرتضی سلطانی؛ علی عبدالهی