کلیدواژه‌ها = عدالت توزیعی
تعداد مقالات: 7
1. رابطۀ عدالت آموزشی ادراک‌شده با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 125-143

10.22059/jomc.2019.224016.1007101

محسن دیبایی صابر؛ رضا میرعرب رضی


2. بررسی نقش احساس عدالت سازمانی در گرایش افراد به فساد در سازمان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 529-550

10.22059/jomc.2017.125015.1006415

هوشنگ تقی زاده؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس


3. بررسی و تبیین تأثیر عدالت سازمانی بر فضیلت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری رشت)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1223-1243

10.22059/jomc.2016.55435

تورج حسن زاده ثمرین؛ حسن نیکرو احمدگورابی


5. تأثیر عدالت سازمانی و جوّ سازمانی بر رفتارهای ضد تولید

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 181-197

10.22059/jomc.2014.36645

هاجر براتی؛ حمیدرضا عریضی؛ آذر براتی؛ کامران سرهنگی؛ حمیدرضا رنجبر


6. بررسی رابطه‌ی عدالت سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی

دوره 10، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 175-201

10.22059/jomc.2012.29918

رضوان شاه‌حیدری‌پور؛ امین‌رضا کمالیان


7. بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

دوره 7، شماره 20، زمستان 1388، صفحه 79-101

محمد حقیقی؛ ایمان احمدی؛ حمید رامین مهر