موضوعات = فرهنگ سازمانی و مولفه هایی مانند عدالت ، نوآوری ، وفاداری ، فلات شغلی، گرانباری شغلی، کم باری شغلی، اخلاق ، پاسخ گویی...
سایش اجتماعی و رفتارهای انحرافی سازمانی: بررسی نقش میانجی‌گری سکوت سازمانی و خستگی عاطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22059/jomc.2022.342429.1008459

عباسعلی رستگار؛ فاطمه علوی متین؛ مهدیه ویشلقی


اثر ادراکات مصرف‌کننده در نگرش وی نسبت به غذای ارگانیک در شهر یزد

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 195-217

10.22059/jomc.2018.132204.1006546

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ هوشمند باقری قره‌بلاغ؛ عادله دهقانی قهنویه؛ محمدرضا غلامی؛ ثمین رادفر


بررسی نقش احساس عدالت سازمانی در گرایش افراد به فساد در سازمان

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 529-550

10.22059/jomc.2017.125015.1006415

هوشنگ تقی زاده؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس