موضوعات = فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی
تعداد مقالات: 5
1. تبیین مدل مرجع تعامل‌پذیری در بخش سلامت

دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 645-664

10.22059/jomc.2018.223471.1007093

محمدرضا کاشفی نیشابوری؛ علی رضاییان


2. نقش سرمایۀ روان‌شناختی و معنویت در کار در پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 169-193

10.22059/jomc.2018.136122.1006620

فریبا محمدپور؛ طیبه رحیمی پردنجانی؛ علی محمدزاده ابراهیمی


3. بررسی همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 369-388

10.22059/jomc.2016.57621

حانیه بذرافشان؛ احمدعلی یزدان پناه؛ حسین خنیفر؛ غلامرضا جندقی


5. تأثیر عوامل فرهنگی و فنی بر حکمرانی الکترونیکی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 521-540

10.22059/jomc.2016.57627

وجه الله قربانی زاده؛ فرزانه الیاسی