نویسنده = سید محمد مقیمی
تعداد مقالات: 9
1. تعادل نامتقارن در بستر سازمان‌های مردم‌نهاد

دوره 18، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 683-701

10.22059/jomc.2019.288957.1007885

سیدمحمد مقیمی؛ سیما ساغروانی


3. تحلیل و سنجش ریسک‌های منابع انسانی با به‌کارگیری تکنیک‌های دیمتل فازی و مشابهت فازی

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-23

10.22059/jomc.2017.61176

الهام ابراهیمی؛ آرین قلی پور؛ سیدمحمد مقیمی؛ حسن قالیباف اصل


5. بررسی رابطه نگرش‌های فرهنگی و خلاقیت کارکنان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 569-588

10.22059/jomc.2014.51524

توحید جعفری؛ سید محمد مقیمی


6. مدیریت استعدادهای سازمانی: شناسایی شاخص‌ها و ویژگی‌های کارکنان کلیدی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 149-171

10.22059/jomc.2014.51178

ابراهیم جواهری زاده؛ سید محمد مقیمی؛ آرین قلی پور؛ رضا طهماسبی


7. تحلیل رابطة فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و هوش عاطفی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 5-31

10.22059/jomc.2014.36638

حسن زارعی متین؛ سیدمحمد مقیمی؛ هادی غفوریان یاورپناه


8. ارزیابی و اولویت‌بندی شاخصه‌های سرمایه اجتماعی وتأثیر آن برعملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی

دوره 9، شماره 24، زمستان 1390، صفحه 29-60

سیدمحمد مقیمی؛ فرزانه امامی؛ معصومه کاظمی


9. اخلاق سازمانی؛ جوهره فرهنگ سازمانی کارآمد

دوره 6، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 63-87

سیدمحمد مقیمی