کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
تعداد مقالات: 6
2. تحلیل تحقیقات در زمینة عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در ایران

دوره 19، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 455-477

10.22059/jomc.2020.300581.1008018

وجه الله قربانی زاده؛ عقیل قربانی پاجی؛ داود افروز


3. فراتحلیل پژوهش‌های تأثیر تعلق‌خاطر کاری کارکنان بر تعهد سازمانی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 303-323

10.22059/jomc.2020.302171.1008041

انسیه ترابیان؛ جعفر رحمانی؛ سیف الله فضل‌الهی قمشی


6. بررسی و توصیف تحقیقات منتخب در حوزه مدیریت بازاریابی در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 125-148

10.22059/jomc.2013.35321

غلامرضا جندقی؛ حمیدرضا ایرانی؛ احمد افخمی