کلیدواژه‌ها = کارآفرینی سازمانی
شناسایی موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش وجوانان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 187-205

10.22059/jomc.2017.61282

فرزاد زیویار؛ ابوالفضل فراهانی فراهانی؛ لقمان کشاورز


بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباق‌پذیری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 87-106

10.22059/jomc.2013.35319

رسول عباسی؛ جبار باباشاهی؛ مهدی افخمی اردکانی؛ داود فراهانی


تحلیل رابطه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی در گروه صنعتی سدید)

دوره 6، شماره 17، مرداد 1387، صفحه 111-129

رحمت الله قلی‌پور؛ مهرداد مدهوشی؛ وحید جعفریان


مدیریت وارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی

دوره 3، شماره 3، مهر 1384

جهانگیر یداللهی فارسی


کارآ فرینی و عواملی محیطی موثر بر آن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1383

دکتر سید محمد مقیمى


سازمان های غیر دولتی کارآ فرین

دوره 1، شماره 1، خرداد 1382

دکتر سید محمد مقیمى