موضوعات = مدل ها و راهکار های جدید جذب ، آموزش ، باآوری و نگهداشت منابع انسانی
تعداد مقالات: 7
1. شهروندی شرکتی و نقش آن در شکل‌گیری اعتماد و هویت سازمانی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 399-419

10.22059/jomc.2019.242265.1007338

اصغر مشبکی اصفهانی؛ سهیل نجات؛ فرشته خلیلی پالندی


2. رابطۀ یادگیری خودراهبر و یادگیری سازمانی در سازمان‌های آموزشی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 827-850

10.22059/jomc.2019.224789.1007111

علی مقدم‌زاده؛ زهرا علی‌اکبری؛ ابراهیم مزاری


4. مطالعة تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: شبکۀ ورزش سیمای جمهوری اسلامی ایران)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 373-392

10.22059/jomc.2017.62701

سید مهدی شریفی؛ محمد حسین ظریفیان یگانه؛ علی محمد صابری


5. بررسی رابطه برون گرایی و درون گرایی با رضایت شغلی شخصیت در معلولان شاغل

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1025-1042

10.22059/jomc.2016.60498

حسین عبداللهی؛ محمد کمالی؛ حسین مبارکی


6. نیازسنجی آموزشی مدیران و معاونان کاروان‌های حج تمتع

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1043-1066

10.22059/jomc.2016.60490

زینب مولوی؛ سید ابراهیم اسدللهی؛ علی مقدم زاده


7. تبیین نقش تاب‌آوری بر بهزیستی ذهنی و رابطه آن‌ها با خودکارآمدی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1181-1199

10.22059/jomc.2016.60496

فرهاد فرهادی امجد؛ سید محمد میرکمالی