دوره و شماره: دوره 8، شماره 21 - شماره پیاپی 737020، مرداد 1389، صفحه 1-235 (مدیریت فرهنگ سازمانی) 
ارزش‌های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی

صفحه 5-32

ناصر صنوبر؛ محمد متفکرآزاد؛ نسرین راضی


ماهیت هولوگرافیکی تحول در سازمان‌های عصر اطلاعات

صفحه 63-85

اسدا... کردناییج؛ فاطمه طاهری؛ نازیلا نیاکان لاهیجی


درگیر شدن در کار و رابطه آن با عدالت سازمانی در چهارچوب نظریه مبادله اجتماعی و فرهنگی

صفحه 177-200

حسین خنیفر؛ علی امیری؛ غلامرضا جندقی؛ هادی احمدی آزرم؛ سید مجتبی حسینی فرد