کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
فراتحلیل پژوهش‌های تأثیر تعلق‌خاطر کاری کارکنان بر تعهد سازمانی

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 303-323

10.22059/jomc.2020.302171.1008041

انسیه ترابیان؛ جعفر رحمانی؛ سیف الله فضل‌الهی قمشی


بررسی تأثیر سلامت سازمانی درک‌شده توسط کارکنان بر رفتارهای شهروندی سازمانی

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 605-624

10.22059/jomc.2017.126222.1006433

آرزو سهرابی؛ کاظم حسن زاده؛ مرجان فیاضی؛ مهدی بهرام زاده


تأثیر فرهنگ ‌سازمانی بر تعهد سازمانی: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 625-647

10.22059/jomc.2016.58903

مهدی بصیرت؛ مرتضی اکبری؛ صاحب ایمانی؛ عامر دهقان نجم ابادی


بررسی رابطة الگوی تبادل رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-19

10.22059/jomc.2014.50180

مصطفی بهارلو؛ کیومرث بشلیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ عبدالزهرا نعامی


شناسایی عوامل مؤثر بر ماندگاری کارکنان دانشی در شرکت پالایش و پخش فرآورده¬های نفتی ایران

دوره 11، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 133-161

10.22059/jomc.2013.35490

رحمت الله قلی پور؛ علی نقی امیری؛ محمدرضا مهدی زاده؛ محسن زمانی فر


بررسی رابطه بین شهرت سازمانی با نگرش‌های شغلی کارکنان شرکت ایران خودرو

دوره 10، شماره 25، تیر 1391، صفحه 97-114

10.22059/jomc.2012.29915

غلام طالقانی؛ عباس نرگسیان؛ مجتبی غریبی؛ علی کوشکی


بررسی تأثیر تناسب بین شغل و شاغل بر تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران)

دوره 7، شماره 20، بهمن 1388، صفحه 103-119

رحمت الله قلی پور؛ غلامرضا جندقی؛ حسن زارعی متین؛ مصطفی امامی؛ عبدالغنی رستگار


بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول آفرین و تبادلی باتعهد سازمانی کارکنان

دوره 4، شماره 4، بهمن 1385

علیرضا امیرکبیری؛ ابراهیم خدایاری؛ فرزاد نظری؛ محمد مرادی