کلیدواژه‌ها = رفتار شهروندی سازمانی
تعداد مقالات: 12
3. نقش سرمایۀ روان‌شناختی و معنویت در کار در پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 169-193

10.22059/jomc.2018.136122.1006620

فریبا محمدپور؛ طیبه رحیمی پردنجانی؛ علی محمدزاده ابراهیمی


4. بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در کارگریزی اجتماعی (مورد مطالعه: ادارۀ کل راه و شهرسازی کرج)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 811-832

10.22059/jomc.2018.126418.1006440

میرهادی موذن جمشیدی؛ محمدصادق حسن‌زاده؛ ندا مرادی نصرآباد


8. بررسی رابطة الگوی تبادل رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-19

10.22059/jomc.2014.50180

مصطفی بهارلو؛ کیومرث بشلیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ عبدالزهرا نعامی


10. معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی

دوره 4، شماره 3، تابستان 1385

علی‌اکبر فرهنگی؛ مهدی فتاحی؛ بهاره واثق


11. بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی

دوره 4، شماره 3، تابستان 1385

سید محمد مقیمی