کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 15
1. الزامات نهادینه‌ سازی فرهنگ از منظر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

10.22059/jomc.2021.321479.1008256

وحید وثوقی راد؛ علی رضائیان؛ ولی الله نقی پورفر


2. شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های توسعه فرهنگ سازمانی در شرکت‌ملی گاز ایران با استفاده از روش Delphi Fuzzy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22059/jomc.2021.316394.1008205

کریم حمدی؛ مریم خلیلی عراقی؛ محمد حسین مهرآراد


3. شناسایی الگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری ایران

دوره 19، شماره 1، بهار 1400، صفحه 97-122

10.22059/jomc.2020.300429.1008015

محسن جاجرمی زاده؛ حبیب اله رعنایی کردشولی؛ مسلم باقری؛ احمد الهیاری؛ علی اصغر مباشری


5. شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب)

دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 425-456

10.22059/jomc.2019.277833.1007749

سیده جمیله مدرسی سریزدی؛ عباس عباس پور؛ کمال سخدری؛ سعید غیاثی ندوشن


7. فرهنگ مدیریت و حقوق خانواده

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1001-1010

10.22059/jomc.2019.272533.1007683

سید محمدعلی بلادیان؛ سید علی‌محمد یثربی؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ مجتبی الهیان


8. شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 67-87

10.22059/jomc.2018.201229.1006757

حامد محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


12. تحولات استراتژیک فرهنگ و مدیریت در فرایند جهانی شدن

دوره 4، شماره 2، بهار 1385

محمد‌صادق ضیایی؛ محمدمهدی اسماعیلی؛ فرزاد زیویار


13. بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی اعضاء هیات علمی

دوره 4، شماره 1، بهار 1385

منوچهر شجاعی؛ فرزاد زیور‌یار؛ رضا غلامعلی‌زاده؛ حسن اسماعیلی‌بیدهندی


14. نهضت نظام های اداری تطبیقی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384

دکتر منوچهر شجاعی


15. کارآ فرینی و عواملی محیطی موثر بر آن

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

دکتر سید محمد مقیمى