کلیدواژه‌ها = فرهنگ
الزامات نهادینه‌سازی فرهنگ از منظر قرآن

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 143-164

10.22059/jomc.2021.321479.1008256

وحید وثوقی راد؛ علی رضائیان؛ ولی الله نقی پورفر


شناسایی الگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری ایران

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 97-122

10.22059/jomc.2020.300429.1008015

محسن جاجرمی زاده؛ حبیب اله رعنایی کردشولی؛ مسلم باقری؛ احمد الهیاری؛ علی اصغر مباشری


شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب)

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 425-456

10.22059/jomc.2019.277833.1007749

سیده جمیله مدرسی سریزدی؛ عباس عباس پور؛ کمال سخدری؛ سعید غیاثی ندوشن


فرهنگ مدیریت و حقوق خانواده

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 1001-1010

10.22059/jomc.2019.272533.1007683

سید محمدعلی بلادیان؛ سید علی‌محمد یثربی؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ مجتبی الهیان


شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 67-87

10.22059/jomc.2018.201229.1006757

حامد محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


تحولات استراتژیک فرهنگ و مدیریت در فرایند جهانی شدن

دوره 4، شماره 2، خرداد 1385

محمد‌صادق ضیایی؛ محمدمهدی اسماعیلی؛ فرزاد زیویار


بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی اعضاء هیات علمی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1385

منوچهر شجاعی؛ فرزاد زیور‌یار؛ رضا غلامعلی‌زاده؛ حسن اسماعیلی‌بیدهندی


نهضت نظام های اداری تطبیقی

دوره 3، شماره 2، تیر 1384

دکتر منوچهر شجاعی


کارآ فرینی و عواملی محیطی موثر بر آن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1383

دکتر سید محمد مقیمى