کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 14
1. تحلیل عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی بر مبنای سیره عاشورایی (مستخرج از پایان نامه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

10.22059/jomc.2020.293960.1007959

محمد ایدی؛ زینب طولابی؛ سمانه صیادی


2. کاربرد مدل (ISM) جهت سطح‌بندی مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی و رتبه‌بندی مؤلفه‌ها با استفاده از روش AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

10.22059/jomc.2020.294957.1007963

جواد گلبان؛ هادی رزقی شیرسوار


3. شناسایی الگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22059/jomc.2020.300429.1008015

محسن جاجرمی زاده؛ حبیب اله رعنایی کردشولی؛ مسلم باقری؛ احمد الهیاری بوزنجانی؛ علی اصغر مباشری


4. شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب)

دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 425-456

10.22059/jomc.2019.277833.1007749

سیده جمیله مدرسی سریزدی؛ عباس عباس پور؛ کمال سخدری؛ سعید غیاثی ندوشن


6. فرهنگ مدیریت و حقوق خانواده

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1001-1010

10.22059/jomc.2019.272533.1007683

سید محمدعلی بلادیان؛ سید علی‌محمد یثربی؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ مجتبی الهیان


7. شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 67-87

10.22059/jomc.2018.201229.1006757

حامد محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


11. تحولات استراتژیک فرهنگ و مدیریت در فرایند جهانی شدن

دوره 4، شماره 2، بهار 1385

محمد‌صادق ضیایی؛ محمدمهدی اسماعیلی؛ فرزاد زیویار


12. بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی اعضاء هیات علمی

دوره 4، شماره 1، بهار 1385

منوچهر شجاعی؛ فرزاد زیور‌یار؛ رضا غلامعلی‌زاده؛ حسن اسماعیلی‌بیدهندی


13. نهضت نظام های اداری تطبیقی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384

دکتر منوچهر شجاعی


14. کارآ فرینی و عواملی محیطی موثر بر آن

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

دکتر سید محمد مقیمى