موضوعات = مدیریت منابع انسانی در عصر تغییر
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل و بررسی اثر رهبری زهرآگین بر خروج از خدمت منابع انسانی با میانجیگری انسداد سازمانی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

10.22059/jomc.2020.288528.1007880

حجت وحدتی؛ عبداله ساعدی؛ مریم مؤمنی


2. فرا تحلیلی بر رابطه بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و بهبود تصمیم‌گیری مدیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

10.22059/jomc.2019.271143.1007663

اسد حجازی؛ یاسر صیادی


3. نقدی بر پژوهش‌های کیفیت زندگی کاری در ایران با استفاده از فراتحلیل

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 469-489

10.22059/jomc.2019.252142.1007462

حسن رنگریز؛ سمیه بخشنده؛ اسماعیل شعبانی


5. پیشایندها و برآیندهای کوچک سازی سازمانی از دیدگاه سرمایه های انسانی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 981-999

10.22059/jomc.2016.60488

عباسعلی حاجی کریمی؛ بهزاد محمدیان


6. شناسایی روش ها و منابع یادگیری کارشناسان و مدیران منابع انسانی در صنعت خودرو: نگاهی روایتی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 937-959

10.22059/jomc.2016.60486

قنبر محمدی الیاسی؛ سیدرضا سید جوادین؛ مجتبی عربی