موضوعات = مدیریت منابع انسانی در عصر تغییر
تعداد مقالات: 8
1. طراحی مدل عصیان سازمانی بر اساس نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

10.22059/jomc.2020.278464.1007757

مالک شیخی؛ اکبر اعتباریان؛ رضا ابراهیم زاده


2. تحلیل و بررسی اثر رهبری زهرآگین بر خروج از خدمت منابع انسانی با میانجیگری انسداد سازمانی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

10.22059/jomc.2020.288528.1007880

حجت وحدتی؛ عبداله ساعدی؛ مریم مؤمنی


4. نقدی بر پژوهش‌های کیفیت زندگی کاری در ایران با استفاده از فراتحلیل

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 469-489

10.22059/jomc.2019.252142.1007462

حسن رنگریز؛ سمیه بخشنده؛ اسماعیل شعبانی


6. پیشایندها و برآیندهای کوچک سازی سازمانی از دیدگاه سرمایه های انسانی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 981-999

10.22059/jomc.2016.60488

عباسعلی حاجی کریمی؛ بهزاد محمدیان


7. شناسایی روش ها و منابع یادگیری کارشناسان و مدیران منابع انسانی در صنعت خودرو: نگاهی روایتی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 937-959

10.22059/jomc.2016.60486

قنبر محمدی الیاسی؛ سیدرضا سید جوادین؛ مجتبی عربی