نویسنده = امیر هوشنگ نظرپوری
علل ظهور پیرسالاری در سازمان های دولتی ایران و راهبردهای کنترلی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22059/jomc.2024.368550.1008615

هدی پورزارع؛ حجت اله وحدتی؛ محمد حکاک؛ امیر هوشنگ نظرپوری


طراحی و اعتبارسنجی مدل عدم حساسیت سازمانی در سرمایه ‏های انسانی (مطالعة موردی: شرکت ملی گاز استان کرمانشاه)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 21-39

10.22059/jomc.2022.332579.1008364

محمدامین آئینی؛ سید نجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند؛ امیر هوشنگ نظرپوری


اثر فاصلة قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی شجاعت اخلاقی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-71

10.22059/jomc.2019.285967.1007847

رضا سپهوند؛ امیر هوشنگ نظرپوری؛ راضیه فعلی