موضوعات = مدیریت منابع انسانی
تعداد مقالات: 57
27. بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در کارگریزی اجتماعی (مورد مطالعه: ادارۀ کل راه و شهرسازی کرج)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 811-832

10.22059/jomc.2018.126418.1006440

میرهادی موذن جمشیدی؛ محمدصادق حسن‌زاده؛ ندا مرادی نصرآباد


30. بررسی پیشایندهای قصد ترک خدمت (مطالعه‌ای در یک بیمارستان دولتی)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 551-573

10.22059/jomc.2017.128093.1006469

مرتضی سلطانی؛ سهیل نجات؛ فرشید خمویی؛ پوریا پسندیده


31. مطالعة تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: شبکۀ ورزش سیمای جمهوری اسلامی ایران)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 373-392

10.22059/jomc.2017.62701

سید مهدی شریفی؛ محمد حسین ظریفیان یگانه؛ علی محمد صابری


33. بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر توسعة سازمانی با تأکیدبر حمایت سازمانی ادراک شده

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-91

10.22059/jomc.2017.61278

سکینه جعفری؛ داریوش احمدی؛ رضا نوروزی کوهدشتی


34. تحلیل و سنجش ریسک‌های منابع انسانی با به‌کارگیری تکنیک‌های دیمتل فازی و مشابهت فازی

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-23

10.22059/jomc.2017.61176

الهام ابراهیمی؛ آرین قلی پور؛ سیدمحمد مقیمی؛ حسن قالیباف اصل


35. شناسایی روش ها و منابع یادگیری کارشناسان و مدیران منابع انسانی در صنعت خودرو: نگاهی روایتی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 937-959

10.22059/jomc.2016.60486

قنبر محمدی الیاسی؛ سیدرضا سید جوادین؛ مجتبی عربی


36. پیشایندها و برآیندهای کوچک سازی سازمانی از دیدگاه سرمایه های انسانی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 981-999

10.22059/jomc.2016.60488

عباسعلی حاجی کریمی؛ بهزاد محمدیان


39. بررسی رابطه برون گرایی و درون گرایی با رضایت شغلی شخصیت در معلولان شاغل

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1025-1042

10.22059/jomc.2016.60498

حسین عبداللهی؛ محمد کمالی؛ حسین مبارکی


40. نیازسنجی آموزشی مدیران و معاونان کاروان‌های حج تمتع

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1043-1066

10.22059/jomc.2016.60490

زینب مولوی؛ سید ابراهیم اسدللهی؛ علی مقدم زاده


41. تبیین نقش تاب‌آوری بر بهزیستی ذهنی و رابطه آن‌ها با خودکارآمدی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1181-1199

10.22059/jomc.2016.60496

فرهاد فرهادی امجد؛ سید محمد میرکمالی


44. بررسی تأثیر کامیابی در کار بر عملکرد شغلی و سلامت روانی کارکنان (مورد مطالعه: بانک رفاه)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 829-847

10.22059/jomc.2016.58901

حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ سید رضا سید جوادین


47. شناسایی روش‌های یادگیری غیررسمی برای پرورش مدیران منابع انسانی در سازمان‌های بزرگ کشور

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 323-343

10.22059/jomc.2016.57619

سمیه زراعت کار؛ قنبر محمدی الیاسی؛ حسن زارعی متین؛ سید مهدی الوانی؛ محمدعلی بابایی


49. شناسایی عوامل استرس‌زای شغلی و رابطة آن‌ با کیفیت زندگی کاری (مطالعۀ موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 113-1133

10.22059/jomc.2016.55430

سید محمد میرکمالی؛ ابراهیم مزاری؛ کبری خباره؛ سودابه ذوقی پور