موضوعات = فرهنگ سازمانی
واکاوی جایگاه مشاغل در الگوی معماری مدیریت منابع انسانی در (مطالعه موردی:شرکت کارگزاری بیمه سایپا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.22059/jomc.2023.332761.1008367

جبار باباشاهی؛ حمید رضا یزدانی؛ عذرا azra


شناسایی مهارت های تیم مدیریتی در توسعه قابلیت های پویا در کسب وکارهای نوپا (مطالعه موردی: کسب وکارهای حوزه فناوری اطلاعات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22059/jomc.2023.360482.1008563

طیبه عبدلی محمدآبادی؛ محمود احمدپور داریانی؛ زهره امیری سردری؛ آصف کریمی


شناسایی پیشران‌ها و بازدارنده‌های ارتقای یکپارچه‌سازی فرهنگ‌سازمانی پس از ادغام و اکتساب: مرور نظام‌مند ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22059/jomc.2023.360164.1008560

زهره انوری؛ عباس نرگسیان؛ ناصر عسگری؛ ندا محمد اسمعیلی


شناسایی عوامل مؤثر بر بروز سکته درونسازمانی در سازمان‌های دولتی استان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22059/jomc.2023.352421.1008509

زینب مولوی؛ مهناز حاجی نقی


چرخه حیات تحول دیجیتال چابک: مرور نظام‌مند ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22059/jomc.2023.345999.1008479

سیدامیرمحسن موسوی؛ مهدی شامی زنجانی


شناخت و فهم عوامل موثر بر تقویت تاب‌آوری کارآفرینی با استفاده از روش دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22059/jomc.2023.365171.1008592

محمد حکاک؛ شقایق صالح آبادی؛ سیده نسیم موسوی


ارائة چارچوب ارزیابی تأثیرات تنظیم‌گری با رویکرد فراترکیب

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 205-219

10.22059/jomc.2023.351408.1008504

امیر اعظمی؛ سیدمحمد مقیمی؛ عباس نرگسیان


گونه‌شناسی فرهنگ ریسک‌پذیری مطلوب نیروهای تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 123-138

10.22059/jomc.2023.351362.1008503

ناصر عسگری؛ حبیب اله سیاری؛ جواد اسحاقی؛ علی ولی سلطانی


پیشایندهای نگهداشت منابع انسانی با تأکید بر نقش هم‌پیوندی شغلی: یک فرامطالعة آمیخته

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-20

10.22059/jomc.2021.315714.1008206

زهرا صفری؛ سیدمهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ محمد صفری


آینده‌نگاری راهبردی کارآفرینی در صنعت ورزش ایران

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 61-74

10.22059/jomc.2023.350722.1008497

سمانه میرزایی؛ مهدی سلیمی؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی


طراحی مدل سیستماتیک طفره‏روی سازمانی: پیشایندها و پیامدها

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 401-425

10.22059/jomc.2021.327517.1008325

علیرضا فتحی زاده؛ رضا زارع؛ معین ضابطی


شناسایی علل و پیامدهای کندذهنی سازمانی در ادارة امور مالیاتی استان اصفهان

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 193-227

10.22059/jomc.2021.321611.1008259

سمانه کریمی قرطمانی؛ ناصر خانی؛ علی نصراصفهانی